úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy | Zmluvy a objednávky
Kúpna zmluva 1 Kúpna zmluva 2 Kúpna zmluva 3 Zmluva 4 Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka 3
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
Verejné obstarávanie | naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Plesá podľa doliny umiestnenia

Roháčska dolina

- Roháčske plesá

Mlynická dolina

- Capie pleso
- Pleso nad Skokom

Mengusovská dolina

- Popradské pleso
- Bezmenné plieska pred V. Hincovým plesom
- Veľké Hincovo pleso
- Malé Hincovo pleso

Batizovská dolina

- Batizovské pleso

Velická dolina

- Velické pleso
- Kvetnicové plieska (Velické)
- Bezmenné pod Dlhým plesom
- Dlhé pleso (Velické)
- Horné Velické plieska

Piargová dolina

- Vyšné Temnosmrečinské pleso
- Nižné Temnosmrečinské pleso

Kotlina žabích plies

- Malé Žabie pleso (neoficiálny názov)
- Veľké Žabie pleso

Dračia dolinka

- Dračie pleso (Veľké)
- Dračie pleso (Malé)

Zlomisková dolina

- Ľadové pleso

Žabia bielovodská dolina

- Nižné Bielovodské Žabie pleso
- Vyšné Bielovodské Žabie pleso

Ťažká dolina

- Ťažké pleso
- Zmrzlé pleso

Kačacia dolina

- Zelené pleso Kačacie
- Kačacie pleso

Litvorová dolina

- Litvorové pleso

Svišťová – Zmrznutý kotol

- Zamrznuté pleso
- Bezmenné pliesko pri Zamrznutom plese

Za Handel

- Zelené pleso Kriváňske
- Malé Zelené pleso Kriváňske

Nefcerka

- Nižné Terianske pleso

úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt