úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | 3D prehliadky a panorámy | Zmluvy a objednávky
Kúpna zmluva 1 Kúpna zmluva 2 Kúpna zmluva 3 Zmluva 4 Objednávka 1 Objednávka 2 Objednávka 3
podľa vstupnej doliny podľa doliny umiestnenia podľa abecedy
Verejné obstarávanie | naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt

Ťažké pleso

Dolina umiestnenia Ťažká dolina
Vstupná dolina Bielovodská dolina
Nadmorská výška 1611 m
Rozloha 1.98 ha
Maximálna hĺbka 6.1 m
Maximálna dĺžka 222 m
Maximálna šírka 125 m

úvod | projekt | plesá | vodopády a toky | fotobanka | partneri
naj,naj,naj... | povesti, báje, legendy... | osobnosti | odborné štúdie | kontakt